TAKE AWAY

Please click here –> Take Away Menu

Recomment:

Set menu:  50.00euro

2*Misoshiru

Gyoza (dumplings 5pcs)

Gyudon (Pan fried beef,onion, donburi sauce, rice)

Tori no Kara Age (Deep fried chicken)

Gohan(Rice)

10pcs sushi combi